Privacy Policy

Настоящият документ има за цел да информира нашите клиенти и контрагенти – физически лица относно това как ние, actioncoach.bg, при осъществяване на дейността ни събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с вас.

ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯ?

За да направи използването на интернет сайта https://growthclub.actioncoach.bg по-удобно, actioncoach.bg се нуждае от лична информация за всеки свой посетител. Тук се включват IP адрес, имена, имейл адрес, телефон, поведение на потребителя и други.

Съгласно законодателството (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни („Наредба № 1“) ), тази информация за Вас представлява ваши лични данни, а Вие сте техен субект. От своя страна, ние се явяваме администратор на Вашите лични данни. Данните за връзка с нас са посочени в края на този документ.

Сайтът уважава личните данни на потребителите и носи отговорност за запазване на тяхната поверителност. actioncoach.bg няма право да предоставя нито свободно, нито платено конфиденциална информация за своите потребители на трети лица без тяхното изрично съгласие.

actioncoach.bg си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Как събираме личните Ви данни?

За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме лични данни. Ние може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“. Данните се събират автоматично от нашите IT системи при посещение на уебсайта (предимно технически данни като например браузър и операционна система, район в който се намира потребителя, общи данни за потребителското поведение като посетени страници, време за престой на определена страница и т.н.).

Иначе ние събираме и обработваме информация за Вас, когато Вие ни я предоставяте или взаимодействате с нас директно.

За какво използваме събраните лични данни?

Ние събираме Вашите данни с цел:

Да отговорим на Вашите запитвания във връзка със заявено от Вас желание за провеждане на стоматологично лечение в нашите практики или получаване на повече информация (Легално основание чл. 6, ал. 1, букви а/ и б/ от Общ регламент за защита на личните данни на Европейския съюз- Регламент (ЕС) 2016/679);
Да осигурим правилното и удобно за Вас функциониране на нашия уебсайт;
За да имаме възможност при нужда или желание да Ви изпращаме имейл бюлетин (вкл. информация за услуги, новини, промоционални оферти);
Да анализираме цялостното поведение на посетителите на уебсайта;
Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни.

3. Вашите права във връзка с данните Ви
Право на достъп до информацията

Всеки eдин от нашите клиенти, има право по всяко време на обработването, да поиска информация за събираните и обработвани лични данни, както и да заяви блокиране или унищожаване (изтриване) на събрани за него лични данни.За повече информация може да се свържете с нас на имейл info@actioncoach.bg

Ние гарантираме, че предоставените от Вас лични данни са съхраняват сигурно. Уверяваме Ви, че всяка една извършвана от нас дейност, която е свързана с Вашите лични данни се извършва чрез следване на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и Закона за Защита на личните данни (ЗЗЛД) в Република България.

В случай на нарушаване на правата Ви, Вие имате право да се оплачете пред компетентния надзорен орган. Компетентна е Комисията по защита на личните данни в Република България. Данните за контакт можете да откриете на следната интернет страница: https://www.cpdp.bg/

4. Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт

Ако искате да разгледате нашия уебсайт, събираме онези лични данни, които са технически необходими за нас, за да можем да Ви покажем интернет страницата си и да Ви гарантираме сигурност и стабилност (правно основание: Чл. 6 ал. 1 буква е от Общ регламент за защита на личните данни на Европейския съюз), а именно:

IP адрес,
дата и час на запитването,
разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT),
съдържание на изискването (конкретна страница),
статус на достъпа/HTTP – код на статуса,
съответно пренесено количество на информация,
интернет страница, от която идва изискването,
браузър,
операционната система и нейната повърхност,
език и версия на софтуера на браузъра.

“Бисквитки” (Cookies)

Какво са Бисквитките?

Бисквитките са малки файлове от букви и цифри, които се изпращат на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт, и се съхраняват на него. Бисквитките се съхраняват във файловата директория на браузъра Ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита Бисквитките и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал Бисквитки и така не се налага да въвеждате отново вашите предпочитания, за да разглеждате сайта. Бисквитките не могат да бъдат възпроизведени като код или използвани за разпространението на вируси и чрез използването им не може да бъде осъществен достъп до вашия хардуер (твърд диск). За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта www.allaboutcookies.org.

Можете да конфигурирате браузъра според собствените си желания и например да откажете бисквитки на трета страна или бисквитки като цяло. Искаме да Ви обърнем внимание, че ако го направите, няма да можете да използвате всички функции на този уебсайт.

Ползваме бисквитките, за да може да Ви идентифицираме при последващи посещения на интернет страниците. В противен случай бихме Ви показвали съдържание, които вече познавате, или бихме изисквали извършване на едно и също действие при всяко посещение на уебсайта.
Колко време остават Бисквитките на вашия компютър?

Има два различни вида бисквитки в зависимост от времето, което остават на Вашия компютър и ние използваме и двата вида:

Персистентни
Тези бисквитки остават докато не изтече тяхното предварително зададено времетраене или не бъдат изтрити от вас или автоматично.

Бисквитки за сесии
Те остават на компютъра ви само докато продължи вашата сесия и след това биват автоматично изтрити.

Ако искате да премахнете бисквитките, това може да стане лесно като ги изтриете. Допълнителна информация относно начините можете да намерите на сайтовете на различните компании поддържащи интернет браузъри – Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet Explorer.

При наличие на бисктвитки на трета страна, всеки посетител на сайта може да се откаже от тях като избере съответната опция (ако такава е предоставена), като следва инструкциите предоставени от третата страна или като директно се свърже с третата страна.

5. Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics

Нашите сайтове и приложения използват Google Analytics, услуга за уеб анализ. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Google Analytics използва така наречените “бисквитки”, споменати по-горе – текстови файлове, съхранени на устройството Ви, които ни позволяват да анализираме поведението на потребителите. Информацията, генерирана от “бисквитката”, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

“Бисквитките” на Google Анализ се съхраняват на основание чл. 6, параграф 1, буква е) GDPR. Администраторът на уебсайта има легален интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира онлайн услугите и рекламните си дейности.

За да предотвратите събиране на информация за Вас от Google Analytics моля посетете страницата Privacy Policy – Opt Out.

IP анонимност

Нашият уебсайт има активирана функцията за анонимен IP адрес. Вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден на Съединените щати. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща на сървър на Google в САЩ и е съкратен там. Google ще използва тази информация от името на администратора на нашия уебсайт, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването му. IP адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google.

Събиране на демографски данни от Google Analytics

Нашият уебсайт използва демографските характеристики на Google Analytics. Това позволява генерирането на отчети, съдържащи данни за възрастта, пола и интересите на посетителите на уебсайта. Тези данни идват от рекламиране въз основа на интереси по данни на Google и трети страни. Тези събирателни данни не могат да бъдат приписани на конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като коригирате настройките на рекламите в профила си в Google или можете да забраните събирането на данни от Google Analytics,.

Google AdWords и Google Conversion Tracking, Facebook Pixes и Google Adwords Remarketing

Нашият уебсайт използва Google AdWords. AdWords е онлайн рекламна програма, разработена от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (“Google”).

Като част от услугите / инструментите на Google AdWords използваме така нареченото “проследяване на реализациите” (Conversion Tracking).

Всеки рекламодател в Google AdWords има различна “бисквитка”. По този начин “бисквитките” не могат да бъдат проследявани чрез уебсайта на рекламодателя в AdWords. Информацията, получена чрез този тип “бисквитки”, се използва за създаване на статистически данни за реализациите на рекламодателите в AdWords. На рекламодателите се показва общият брой потребители, които са кликнали върху рекламата и са били пренасочени към страница с маркери за проследяване на реализациите. Рекламодателите обаче не получават никаква информация, която да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите.

Ако не искате да участвате в проследяването, можете да се откажете от това, като просто деактивирате “бисквитката” на Google за проследяване на реализациите в настройките на браузъра си. По този начин няма да бъдете включени в статистическите данни за проследяването на реализациите.

“Бисквитките” на Google Анализ се съхраняват на основание чл. 6, параграф 1, буква е) GDPR. Администраторът на уебсайта има легален интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира потребителския опит и рекламните си дейности.

За повече информация относно Google AdWords и проследяването на реализациите в Google вижте Политиката за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy/.

Нашият уебсайт е възможно да използва биксвитки като Facebook Pixel и Adwords Remarketing tag. Тези две бисквитки позволяват да събираме информация за сесиите на потребителите в нашия сайт и да ги анализираме като имаме възможността да показваме последващи реклами на посетителите в за зависимост извъшено дадено действие на сайта или друга релевантна характерстика.

За изключване на Facebook pixel – Facebook Settings for ads based on behavior off of Facebook

Възможност за регулиране на Google Adwords: Visiting Google’s Ads Settings

MailChimp

За изпращане на имейл бюлетини (вкл. информация за услуги, новини, промоционални оферти) е възможно да използваме MailChimp. Тази услуга се предоставя от The Rocket Science Group, LLC, 675 Понсе де Леон Ave NE, Suite 5000, Атланта, GA 30308 САЩ.

MailChimp е услуга, която организира и анализира разпространението на имейл бюлетини. Ако предоставите данни (например имейл адреса си), за да се абонирате за нашия бюлетин, той ще се съхранява на сървърите на MailChimp в САЩ.

MailChimp е компания, сертифицирана по стандарта EU-U.S. Privacy Shield Framework и Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.

Ние използваме MailChimp и за да анализираме имейл кампаниите си.

Таг мениджър – Google Tag Manager (Google LLC)

Това е система подпомагаща поставянето на код и специфични софтуерни елементи на даден сайт. По този начин системата подпомага събирането и анализирането на данни за посещенията на сайта.

Таг мениджър е услуга предоставена от Google LLC.

За повече информация: – Privacy Policy.

Yandex Metrica

По подразбиране Yandex.Metrica събира информация за всички посетители на сайта. Събирането на информация за конкретен потребител може да бъде блокирано от Metrica opt-out browser add-on

HotJar

Аналитичната система на HotJar дава обща представа за поведението на потребителите. Събраната информация показваща определени действия на потребителите на сайта не позволява специфична идентификация на отделен потребител. По-скоро информацията е обобщаваща за поведението на потребителите като цяло. .

Опция за отказване: Visiting HotJar’s Opt-Out page.

Колко време пазим информацията?

Това зависи от типа на бисквитките. Валидността на сесийните бисквитки изтича, когато затворите браузъра. Постоянните бисквитки, включително Local Shared Objects (Flash cookies), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за промени по тях.

6. Промени в тази политика

Можем да променим тази Политика за защита на личните данни по всяко време, като актуализираме тази страница. Ако не сте съгласни с измененията, моля, прекратете използването на нашия уебсайт, упражнете правото си да бъдете забравени или се свържете с нас за допълнителни въпроси на antonatanasov@actioncoach.bg или телефон +359 243 940 02

7. Възражение или отказ от обработването на Вашите данни

По всяко време Вие можете да оттеглите разрешението за обработка на Вашите данни. Един подобен отказ повлиява допустимостта на обработката на Вашите лични данни, след като Вие сте се изказали срещу нея.

Разбира се, Вие можете да възразите по всяко време срещу използването на личните Ви данни като се свържете с нас на antonatanasov@actioncoach.bg

ПО-ГОЛЕМИ ПЕЧАЛБИ, ПОВЕЧЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ И ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА ВАС В НЯКОЛКО ЛЕСНИ СТЪПКИ

бизнес алманах - ел. наръчник

БИЗНЕС АЛМАНАХ – Пълна версия

ЦЕНА 15 лв